NKE Dòng 2000

Máy bơm tiêu chuẩn theo EN 733 có động cơ MGE

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
81 m
Lưu lượng tối đa
263 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 120 °C