• Endsuction long coupled single stage

Khớp nối mềm NKG, NKGE, NKG

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi Thương mại
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Sưởi khu vực
  • Sưởi công nghiệp
  • Khử mặn
  • Tưới tiêu
  • Lấy nước mặt
  • Phân phối Nước

Máy bơm hút chặn khớp nối liền theo ISO 2858

Cột áp tối đa
272 m
Lưu lượng tối đa
1395 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 170 °C