Khớp nối mềm NKG, NKGE, NKG

Máy bơm hút chặn khớp nối liền theo ISO 2858

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
272 m
Lưu lượng tối đa
1395 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 170 °C