• Endsuction long coupled single stage

NKG

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi Thương mại
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Sưởi khu vực
  • Tưới tiêu
  • Khử mặn
  • Sưởi công nghiệp
  • Lấy nước mặt
  • Phân phối Nước

Máy bơm tiêu chuẩn theo ISO 2858

Cột áp tối đa
176 m
Lưu lượng tối đa
1395 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 140 °C