• Endsuction long coupled single stage

Khớp nối mềm NKG

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Sưởi khu vực
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Khai thác ngâm chiết
 • Khử nước mỏ
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Tưới tiêu
 • Lấy nước mặt
 • Phân phối Nước

Máy bơm ly tâm theo ISO 2858

Cột áp tối đa
272 m
Lưu lượng tối đa
1136 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 170 °C