• Endsuction long coupled single stage

Khớp nối mềm NKG

Máy bơm ly tâm theo ISO 2858

Cột áp tối đa
272 m
Lưu lượng tối đa
1136 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 170 °C