• Endsuction long coupled single stage

NKGE

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi Thương mại
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Sưởi khu vực
  • Tưới tiêu
  • Khử mặn
  • Sưởi công nghiệp
  • Lấy nước mặt
  • Phân phối Nước

Máy bơm tiêu chuẩn theo ISO 2858 có động cơ MGE

Cột áp tối đa
41 m
Lưu lượng tối đa
156 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 120 °C