• Đơn tầng cánh, khớp nối kín, hút chặn

NS

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt
  • Thu gom nước mưa sinh hoạt

Máy bơm Grundfos NS là máy bơm ly tâm được thiết kế để dâng nước trong lắp đặt sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp. Có sẵn hai phiên bản: Máy bơm cánh quạt đơn và máy bơm cánh quạt kép.

Cột áp tối đa
64 m
Lưu lượng tối đa
39 m³/giờ
p tối đa
8 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-15 .. 110 °C