• Đơn tầng cánh, khớp nối kín, hút chặn

PF

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt
  • Thu gom nước mưa sinh hoạt

Máy bơm Grundfos PF là máy bơm nhỏ gọn, ngoại vi. PF có thể tạo cột áp cao phù hợp với các ứng dụng như ứng dụng cung cấp nước, làm vườn và công nghiệp nhẹ.

Cột áp tối đa
52 m
Lưu lượng tối đa
2 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 50 °C