PF

PF là máy bơm ngoại vi nhỏ gọn có thể tạo ra các cột nước cao phù hợp để sử dụng trong cấp nước sinh hoạt, làm vườn nhẹ và công nghiệp nhẹ. Chất liệu máy bơm đảm bảo độ bền cao.

Cột áp tối đa
52 m
Lưu lượng tối đa
2 m³/giờ