• Máy bơm màng

Polydos

Phù hợp với:
  • Khử trùng nước thương mại

Hệ thống pha chế dung dịch tự động hoàn toàn từ polymer lỏng khô đến đặc

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn