Quản lý Áp suất

Pressure Managers là hệ thống cấp nước thông minh cho phép điều khiển máy bơm tự động trong các hệ thống tăng áp và cấp nước sinh hoạt. Các thiết bị rất dễ lắp đặt và có một số tính năng an toàn.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C