PM 2

Hệ thống quản lý áp suất Grundfos PM 2 được thiết kế để điều khiển khởi động/dừng tự động cho máy bơm Grundfos và máy bơm cung cấp nước của bên thứ ba.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C