PM 2

PM 2 là trình quản lý áp suất toàn diện được thiết kế để điều khiển bật/tắt tự động bơm Grundfos và các loại bơm cấp nước khác. PM 2 mang đến khả năng thích ứng để cho phép lắp đặt độc lập và cung cấp mức độ thoải mái.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C