GT-C

GT-C là một bể áp suất làm bằng vật liệu tổng hợp có khối lượng nhẹ được thiết kế để sử dụng cho nước biển và nước uống. Màng ngăn là loại butyl 100% kháng clo với lớp lót copolymer polypropylene có vai trò tách không khí và nước.

p tối đa
9 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 50 °C