GT-C

Bể GT-C là bể áp suất composite nhẹ. Màng là màng butyl chống clo 100% có tấm lót copolymer polypropylene được đúc chính xác để tách khí và nước hiệu suất cao., cũng có biến thể FlowThru. Ứng dụng được khuyến cáo: Nước biển và Nước uống.

p tối đa
9 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 50 °C