GT-D

GT-D là bể áp suất thép có màng đôi được thiết kế để sử dụng cho nước uống. Màng được làm từ 100 % butyl chống clo có tấm lót copolymer polypropylen để tách khí và nước.

p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C