GT-D

Bể GT-D là bể áp suất thép có màng đôi. Màng là màng butyl chống clo 100% có tấm lót copolymer polypropylene được đúc chính xác để tách khí và nước hiệu suất cao., cũng có biến thể FlowThru. Ứng dụng được khuyến cáo: Nước uống.

p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C