GT-H

Bể GT-H là bể áp suất thép có màng cao su butyl không độc, tấm lót polypropylene được đúc chính xác để tách khí và nước hiệu suất cao. Ứng dụng được khuyến cáo: Nước uống.

p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C