GT-H

GT-H là một bể áp suất bằng thép có màng ngăn bằng cao su butyl không độc hại với lớp lót bằng polypropylen được đúc chính xác để tách không khí và nước dành cho các ứng dụng nước uống.

p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C