GT-HR

GT-HR là bể áp suất bằng thép có ruột cao su không thể thay thế và không độc hại, được bọc trong nitơ nén dành cho hệ thống nước sưởi ấm và giải nhiệt. Các bể GT-HR có thể sử dụng với mọi loại máy bơm Grundfos.

p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C