GT-U

GT-U là một bể áp suất bằng thép có ruột cao su butyl có thể thay thế, không độc hại được bao bọc bởi nitơ nén dành cho các ứng dụng nước xám và nước uống.

p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 70 °C