GT-U

Bể GT-U là bể áp suất thép có tấm cao su butyl không độc, có thể thay thế chứa nitơ nén. Ứng dụng được khuyến cáo: Nước xám và Nước uống.

p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 70 °C