GT-U+

GT-U+ là bể áp suất bằng thép có ruột cao su butyl có thể thay thế, không độc hại, được bọc trong nitơ nén có tích hợp áp kế dành cho các ứng dụng nước xám và nước uống.

p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C