GT-U+

Bể GT-U+ là bể áp suất thép có tấm cao so butyl không độc, có thể thay thế chứa nitơ nén, được trang bị áp kế và đầu nối công tắc áp suất. Ứng dụng được khuyến cáo: Nước nóng, Nước lạnh, Nước xám và Nước uống.

p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C