PS.G

PS.G là phạm vi trạm bơm lắp sẵn đúc bằng polyester cốt sợi thủy tinh. Phạm vi này có sẵn với đường kính hồ chứa từ 1200mm đến 3000m, độ sâu 8m, theo yêu cầu đến 12m. Phạm vi PS.G có thể được trang bị máy bơm nước thải đến 85kW là tiêu chuẩn.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn