PS.R

PS.R là phạm vi đúc quay của trạm bơm lắp sẵn bằng polyethylene. Phạm vi này có sẵn với đường kính hồ chứa từ 500mm đến 1700mm, độ sâu 6m, theo yêu cầu đến 12m. Phạm vi PS.G có thể được trang bị máy bơm nước thải đến 7,5kW.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn