PS.W

PS.W là phạm vi hàn của trạm bơm lắp sẵn bằng polyethylene hoặc polypropylene. Phạm vi này có sẵn với đường kính hồ chứa từ 400mm đến 2000mm, độ sâu 6m. Phạm vi PS.W có thể được trang bị máy bơm nước thải đến 11kW.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn