• Máy bơm nước thải chìm

S

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Kiểm soát lũ
  • Xử lý nước thải
  • Vận chuyển nước thải

Máy bơm S là dòng máy bơm cánh quạt kênh không có lưu lượng được thiết kế chuyên dụng để bơm chất thải và nước thải trong nhiều ứng dụng đô thị và công nghiệp

Cột áp tối đa
116.2 m
Lưu lượng tối đa
2000 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 50 °C