• Máy bơm nước thải chìm

Phạm vi 54 => 21 kW

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải công nghiệp
  • Tái sử dụng nước thải
  • Kiểm soát lũ
  • Xử lý nước thải
  • Vận chuyển nước thải

Máy bơm S là dòng máy bơm cánh quạt kênh không có lưu lượng được thiết kế chuyên dụng để bơm chất thải và nước thải trong nhiều ứng dụng đô thị và công nghiệp

Cột áp tối đa
58 m
Lưu lượng tối đa
250 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C