• Máy bơm nước thải chìm

Phạm vi 58 => 29 kW

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Kiểm soát lũ
  • Nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải
  • Vận chuyển nước thải

Máy bơm S là dòng máy bơm cánh quạt kênh không có lưu lượng được thiết kế chuyên dụng để bơm chất thải và nước thải trong nhiều ứng dụng đô thị và công nghiệp

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.