• Máy bơm nước thải chìm

Phạm vi 70 => 155 kW

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Kiểm soát lũ
  • Nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải
  • Vận chuyển nước thải

Máy bơm S là dòng máy bơm cánh quạt kênh không có lưu lượng được thiết kế chuyên dụng để bơm chất thải và nước thải trong nhiều ứng dụng đô thị và công nghiệp

Cột áp tối đa
103 m
Lưu lượng tối đa
1070 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 50 °C