Phạm vi 70 => 155 kW

Máy bơm S là dòng máy bơm cánh quạt kênh không có lưu lượng được thiết kế chuyên dụng để bơm chất thải và nước thải trong nhiều ứng dụng đô thị và công nghiệp

Cột áp tối đa
103 m
Lưu lượng tối đa
1070 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 50 °C