Phạm vi 72 => 225 kW

Máy bơm S là dòng máy bơm cánh quạt kênh không có lưu lượng được thiết kế chuyên dụng để bơm chất thải và nước thải trong nhiều ứng dụng đô thị và công nghiệp

Cột áp tối đa
93 m
Lưu lượng tối đa
1300 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C