• Máy bơm nước thải chìm

Phạm vi 74 => 315 kW

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Kiểm soát lũ
  • Nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải
  • Vận chuyển nước thải

Máy bơm S là dòng máy bơm cánh quạt kênh không có lưu lượng được thiết kế chuyên dụng để bơm chất thải và nước thải trong nhiều ứng dụng đô thị và công nghiệp

Cột áp tối đa
116 m
Lưu lượng tối đa
1550 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C