Phạm vi 78 => 520 kW

Máy bơm S là dòng máy bơm cánh quạt kênh không có lưu lượng được thiết kế chuyên dụng để bơm chất thải và nước thải trong nhiều ứng dụng đô thị và công nghiệp

Cột áp tối đa
140 m
Lưu lượng tối đa
1890 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C