SB, SBA

SB, SBA là bơm tăng áp đa tầng loại chìm cho phép lắp đặt dạng cắm phích và bơm đơn giản cùng khả năng vận hành ổn định dành cho các ứng dụng sinh hoạt. Các máy bơm đảm bảo vận hành không ồn và có tính năng bảo vệ tích hợp.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn