• Máy bơm nước ngầm chìm

SB

Máy bơm Grundfos SB là máy bơm nhiều tầng chìm được thiết kế để bơm nước sạch cho bể sinh hoạt, giếng nông và ứng dụng nước mưa.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn