SB

SB là bơm tăng áp đa tầng loại chìm được thiết kế cho các ứng dụng sinh hoạt. SB cần có một điều khiển bên ngoài như Grundfos PM1 hoặc PM2, cho phép điều khiển bơm đầy đủ với giao diện thân thiện.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn