• Máy bơm nước ngầm chìm

SBA

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt
  • Thu gom nước mưa sinh hoạt

Máy bơm tăng áp nhiều tầng chìm Grundfos SBA là thiết bị tất cả trong một hoàn chỉnh được thiết kế để bơm nước sạch cho bể gián đoạn, giếng nông và ứng dụng nước mưa. Máy bơm có thiết bị điều khiển tích hợp không cần bộ điều khiển máy bơm bên ngoài.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn