SBA

SBA là một giải pháp bơm tăng áp đa tầng loại chìm tất cả trong một hoàn chỉnh được thiết kế cho các ứng dụng sinh hoạt. SBA đi kèm với một bộ điều khiển tích hợp giúp loại bỏ nhu cầu cần có một bộ điều khiển bên ngoài.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn