• Bộ máy bơm tăng áp

Accessories, SCALA

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Lấy nước ngầm sinh hoạt
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt
  • Thu gom nước mưa sinh hoạt

Accessories

p tối đa
10 bar