Accessories, SCALA

Phụ kiện cho máy bơm SCALA1 và SCALA2.

p tối đa
10 bar