• Bộ máy bơm tăng áp

SCALA1

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Lấy nước ngầm sinh hoạt
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt
  • Thu gom nước mưa sinh hoạt

The Grundfos SCALA1 is a fully integrated, all-in-one, self-priming, compact waterworks designed for pressure boosting in domestic and light-commercial applications, such as garden irrigation or pressure boosting to one and two family houses and apartments.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn