SE

Máy bơm nước thải chìm Grundfos SE (1,1-11 kW) được lắp cánh quạt S-tube® (SE1) hoặc SuperVortex (SEV). Chất rắn đi qua máy bơm từ 50 mm đến 100 mm, tùy thuộc kích cỡ.

Cột áp tối đa
44 m
Lưu lượng tối đa
83 l/giây
p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C