• Máy bơm nước thải chìm

SEV

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Kiểm soát lũ
  • Xử lý nước thải
  • Vận chuyển nước thải

Submersible Grundfos SEV sewage pumps (1.1-11 kW) are fitted with a SuperVortex impeller. The free passage through the pump varies from 50-100 mm depending on size.

Cột áp tối đa
44 m
Lưu lượng tối đa
40 l/giây
p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C