• Máy bơm nước thải chìm

SEV

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Tái sử dụng nước thải
  • Kiểm soát lũ
  • Xử lý nước thải
  • Vận chuyển nước thải

Máy bơm nước thải chìm Grundfos SEV (1,1-11 kW) được lắp cánh quạt SuperVortex. Chất rắn đi qua máy bơm từ 50 mm đến 100 mm, tùy thuộc kích cỡ.

Cột áp tối đa
44 m
Lưu lượng tối đa
40 l/giây
p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C