Cảm biến, Thiết bị truyền và Công tắc

Phù hợp với:

Chương trình nhóm sản phẩm đo và chuyển mạch. Máy chuyển đổi, cảm biến, phao, công tắc, đồng hồ đo, máy phát, đầu dò và bộ điều khiển liên quan. Để sử dụng sản phẩm, ứng dụng và dung dịch.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 120 °C