Nhiệt độ, Áp suất, Cảm biến Lưu lượng, Thiết bị truyền

Sản phẩm áp suất, lưu lượng và nhiệt độ. Máy chuyển đổi, cảm biến, công tắc, đồng hồ đo, máy phát. Cảm biến Trực tiếp Grundfos và sản phẩm của Grundfos. Để sử dụng sản phẩm, ứng dụng và giải pháp.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 95 °C