SE/SL 9-30 kW

Máy bơm nước thải chìm Grundfos SE/SL (9-30 kW) được lắp S-tube® hoặc SuperVortex (SLV). Chất rắn đi qua máy bơm từ 75 mm đến 125 mm, tùy thuộc kích cỡ.

Cột áp tối đa
78 m
Lưu lượng tối đa
139 l/giây
p tối đa
8 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C