• Máy bơm nước thải chìm

SE/SL 9-30 kW

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải công nghiệp
  • Kiểm soát lũ
  • Xử lý nước thải
  • Vận chuyển nước thải

Máy bơm nước thải chìm Grundfos SE/SL (9-30 kW) được lắp S-tube® hoặc SuperVortex (SLV). Chất rắn đi qua máy bơm từ 75 mm đến 125 mm, tùy thuộc kích cỡ.

Cột áp tối đa
78 m
Lưu lượng tối đa
306 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C