Máy bơm phun

Máy bơm phun Grundfos được sử dụng để tăng áp nước nóng và nước lạnh cho vòi hoa sen, phòng thắm hoặc toàn bộ hộ gia đình. Máy bơm phun cho phép khách hàng tăng hiệu suất máy bơm và có trải nghiệm phun mạnh mẽ hơn.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn