• Máy bơm nước thải chìm

SL

Máy bơm nước thải chìm Grundfos SL (1,1-11 kW) được lắp cánh quạt S-tube® (SL1) hoặc SuperVortex (SLV). Chất rắn đi qua máy bơm từ 50 mm đến 100 mm, tùy thuộc vào kích cỡ.

Cột áp tối đa
46 m
Lưu lượng tối đa
83 l/giây
p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C