• Máy bơm nước thải chìm

SL

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải công nghiệp
  • Tái sử dụng nước thải
  • Kiểm soát lũ
  • Xử lý nước thải
  • Vận chuyển nước thải

Máy bơm nước thải chìm Grundfos SL (1,1-11 kW) được lắp cánh quạt S-tube® (SL1) hoặc SuperVortex (SLV). Chất rắn đi qua máy bơm từ 50 mm đến 100 mm, tùy thuộc vào kích cỡ.

Cột áp tối đa
46 m
Lưu lượng tối đa
83 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C