• Máy bơm nước thải chìm

SL1

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Kiểm soát lũ
  • Nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải
  • Vận chuyển nước thải

Submersible Grundfos SL sewage pumps (1.1-11 kW) are fitted with an S-tube® impeller. The free passage through the pump varies from 50-100 mm depending on size.

Cột áp tối đa
31 m
Lưu lượng tối đa
83 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C