SM 113

Module Cảm biến SM113 được thiết kế để tạo giao diện với cảm biến máy bơm và giao tiếp thông qua đường dây điện đến IO 113 có giao tiếp.