Module mặt trời

Phù hợp với:
  • Giải pháp nước mặt trời

Module điện mặt trời tạo điện mặt trời và cung cấp điện một chiều từ bức xạ mặt trời đến máy biến tần SQFlex, MGFlex và RSI