• Trạm bơm dâng

Sololift2

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt
  • Nước thải công nghiệp

Grundfos SOLOLIFT2 là trạm bơm dâng nhỏ, nguyên khối, dễ lắp đặt, tự động có hệ thống máy cắt mạnh tích hợp, phù hợp để bơm nước thải có phân từ nhà ở tư nhân. Thiết bị được thiết kế theo EN 12050-3.

Cột áp tối đa
9 m
Lưu lượng tối đa
3 l/giây