Sololift2

SOLOLIFT2 là trạm bơm dâng tự động nhỏ gọn, sẵn sàng lắp đặt được tích hợp các hệ thống máy cắt mạnh mẽ. Trạm bơm dâng phù hợp để bơm nước thải có chứa các chất lắng từ nhà ở tư nhân.

Cột áp tối đa
9 m
Lưu lượng tối đa
3 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 75 °C