SP, SP-G

Grundfos SP là máy bơm giếng khoan chìm được thiết kế bơm nước ngầm. Grundfos SP đều là máy bơm thép không gỉ và có 3 cấp độ vật liệu. Máy bơm phù hợp với giếng khoan kích cỡ từ 4" đến 6", 8" đến 10". Kích cỡ động cơ máy bơm có sẵn ở 0,37-250 kW.

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
661 m
Lưu lượng tối đa
290 m³/giờ
p tối đa
60 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-15 .. 90 °C