• Máy bơm nước ngầm chìm

SP-G

Phù hợp với:
  • Lấy nước ngầm

Grundfos SP là máy bơm giếng khoan chìm được thiết kế bơm nước ngầm. Grundfos SP-G là máy bơm gang công suất cao. Máy bơm phù hợp với giếng khoan kích cỡ 12".

Cột áp tối đa
403 m
Lưu lượng tối đa
473 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C