• Máy bơm nước ngầm chìm

SP-NE

Phù hợp với:
  • Lấy nước ngầm

Grundfos SP là máy bơm giếng khoan chìm được thiết kế để bơm nước ngầm bẩn/ô nhiễm cho nước rỉ từ rác, lấy mẫu và theo dõi chất lượng nước. Grundfos SP-NE đều là máy bơm thép không gỉ và máy bơm phù hợp với giếng khoan kích cỡ 4" và 6".

Cột áp tối đa
37 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C