SP-NE

Grundfos SP là máy bơm giếng khoan chìm được thiết kế để bơm nước ngầm bẩn/ô nhiễm cho nước rỉ từ rác, lấy mẫu và theo dõi chất lượng nước. Grundfos SP-NE đều là máy bơm thép không gỉ và máy bơm phù hợp với giếng khoan kích cỡ 4" và 6".

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
37 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C