Spare parts

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Chống cháy thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Khử trùng nước thương mại
 • Nước thải thương mại
 • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
 • Lấy nước ngầm sinh hoạt
 • Sưởi sinh hoạt
 • Tăng áp suất nước sinh hoạt
 • Thu gom nước mưa sinh hoạt
 • Nước thải sinh hoạt
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Xử lý nước uống
 • Kiểm soát lũ
 • Hệ thống nồi hơi
 • Hệ thống máy bơm nhiệt
 • Hệ thống nhiệt mặt trời
 • Tưới tiêu
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Sưởi công nghiệp
 • Gia công
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Nước thải công nghiệp
 • Lấy nước ngầm
 • Giải pháp nước mặt trời
 • Lấy nước mặt
 • Cung cấp nước cộng đồng
 • Phân phối Nước
 • Xử lý nước thải
 • Vận chuyển nước thải

Grundfos spare parts are high-quality components that enable you to optimise system performance and minimise downtime due to unforeseen breakdowns. Grundfos pump parts can be delivered as single parts or in bulk depending on your needs.