SQ 2

Máy bơm chìm

Cột áp tối đa
155 m
Lưu lượng tối đa
3 m³/giờ
p tối đa
15 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C