SQ 3

Máy bơm chìm

Cột áp tối đa
147 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
p tối đa
15 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C