SQE

Máy bơm Grundfos SQE là máy bơm chìm nhỏ gọn được thiết kế cho ứng dụng áp suất ổn định trong cung cấp nước ngầm sinh hoạt cho nhà riêng, công trình nước nhỏ và hệ thống tưới tiêu nhỏ

Cột áp tối đa
237 m
Lưu lượng tối đa
9 m³/giờ
p tối đa
15 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C