• Máy bơm nước ngầm chìm

SQE

Phù hợp với:
  • Lấy nước ngầm sinh hoạt
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt
  • Lấy nước ngầm

Máy bơm Grundfos SQE là máy bơm chìm nhỏ gọn được thiết kế cho ứng dụng áp suất ổn định trong cung cấp nước ngầm sinh hoạt cho nhà riêng, công trình nước nhỏ và hệ thống tưới tiêu nhỏ

Cột áp tối đa
230 m
Lưu lượng tối đa
9 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C