• Máy bơm nước ngầm chìm

SQE-NE

Phù hợp với:
  • Lấy nước ngầm

Máy bơm Grundfos SQE-NE là máy bơm chìm nhỏ gọn được thiết kế để bơm sửa chữa và lấy mẫu chất lỏng từ khu vực có nước ngầm nhiễm bẩn.

Cột áp tối đa
109 m
Lưu lượng tối đa
3 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C